Weekenddienst

Hieronder vindt u informatie betreffende de weekenddiensten.

Geval van nood
Wij hebben met een aantal collega’s een Spoedgevallendienst georganiseerd om ervoor te zorgen dat er in geval van nood buiten normale praktijkuren tandheelkundige hulp beschikbaar is.
De spoedgevallendienst is ’s avonds, ’s nachts en in de weekeinden telefonisch bereikbaar, evenals op algemeen erkende feestdagen.
In het weekend zijn de spreekuren op: vrijdag-, zaterdag- en zondagavond van
17:00 – 17: 30 uur in de praktijk van de dienstdoende tandarts.

Spoedeisend

U kunt alleen in spoedeisende gevallen een beroep doen op de dienstdoende tandarts van de spoedgevallendienst. Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld. Er is sprake van een ‘spoedeisende situatie’ als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval, een nabloeding of een andere acute klacht.

Spoedgevallendienst

Hoe komt u te weten welke tandarts ‘dienst’ heeft? Kijk daarvoor op www.tandartsenalphenadrijn.nl of bel ons op nummer 0172 417788. Een telefoonbeantwoorder geeft dan aan welke tandarts waar bereikbaar is.

Overigen

Meestal is het zo, dat na behandeling door een dienstdoende tandarts contant moet worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie. Deze kwitantie kunt u, als u voor de ‘tandarts’ aanvullend verzekerd bent, bij uw zorgverzekeraar indienen zodat u hiervan alles of een gedeelte gerestitueerd krijgt. Verder verzoeken wij u altijd uw volledige adresgegevens en verzekeringsgegevens aan de tandarts te overhandigen. Ook verzoeken wij u vriendelijk om altijd een gezondsheidsvragenlijst in te vullen.

Dienstdoende tandartsen

Voor een overzicht van de dienstdoende tandartsen kunt u vinden op www.tandartsenalphenadrijn.nl .