Spoeddienst

Hieronder vindt u informatie over spoedgevallen buiten de openingstijden.

Spoedgevallendienst: 085-0189444

Voor spoedgevallen buiten de openingstijden werken we samen met de spoeddienst van Dental 365 te Gouda.
De spoedgevallendienst is ’s avonds, ’s nachts, in de weekenden en op dagen dat we gesloten zijn telefonisch bereikbaar op nummer: 085-0189444. Het adres is Limburg van Stirumstraat 1, 2805 BD  Gouda. Voor meer informatie klik hier:Opening Dental365 praktijk in Dordrecht - dental INFOSpoedeisend

U kunt alleen in spoedeisende gevallen een beroep doen op de dienstdoende tandarts van de spoedgevallendienst. Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld. Er is sprake van een ‘spoedeisende situatie’ als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval, een nabloeding of een andere acute klacht.

Overigen

Na behandeling door een dienstdoende tandarts moet er contant of met pin worden afgerekend. U ontvangt daarvoor een kwitantie. Deze kwitantie kunt u, als u voor de ‘tandarts’ aanvullend verzekerd bent, bij uw zorgverzekeraar indienen zodat u hiervan alles of een gedeelte vergoed krijgt.